Events

Seminar – Memperjuangkan Sistem Monetari Yang Adil

Seminar – Memperjuangkan Sistem Monetari Yang Adil

Wang adalah satu alat yang sangat penting dalam kehidupan hari ini. Ia menjadi perantaraan pertukaraan barangan dan perkhidmatan dalam muamalat. Ia adalah satu kemudahan tetapi pada masa yang sama sekiranya tersilap sistem monetari yang di amalkan, ia boleh menjadi beban yang sangat berat kepada kehidupan setiap orang dan juga beban kepada negara dan agama