Slaid Dari Seminar MMJ Kota Bharu Oct 2017

Umpama Buih Dilautan – Suatu Hujjah Untuk Perlaksanaan Sistem Monetari Islam
Muhammad Zahid Abdul Aziz