Bangunlah Dari Buaian Mimpi

Apabila ekonomi negara dikemudi oleh ekuiti dan bukan hutang kegagalan suatu bisnes bermakna akhir sebuah kisah, dan sipelabur dan pengusaha boleh bangun semula untuk mula bisnes baru. Apabila ekonomi negara dikemudi hutang dan bisnes gagal, maka sipengusaha-pengusaha...